Calendar Diary Total Article : 15 

  2020年 02月 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
            01
02 03 04 05 06 07 08
09 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
2020-02-23 Sun.
제 목 :   초벌구이
날 짜 :  2007-12-28 Fri.  Prev Next 조회수 : 89,051  덧글수 : [1]
음..
머...
다 제꼬는 아니구요..
좀 못생기고 단순한게 제꼬에요..

제꺼만 따로 똥그래미 해서
다시 올릴게요..

여튼..
넘...
좋아서리...
으하하하...
Posted by 서윤희   2007/12/28 

rozz 2007-12-31  
우와! 멋져요 언니~ 나날히 풍요로워지는듯 느껴져요 :D

※ 로그인한 사람에게만 덧글쓰기를 허용하고 있습니다. 로그인해주세요.


   Total (15) |  일상 (10) |  여행 (0) |  혼잣말 (9) |

:: 일상 :: 초벌구이  +1   [ 2007. 12. 28 ] 89051
9 :: 일상 :: 落款을 받다   [ 2007. 12. 22 ] 55129
8 :: 일상 :: 냐하하~외장하드 왔어요~^^  +2   [ 2007. 09. 13 ] 32278
7 :: 일상 :: 홈피 오픈하다...  +1   [ 2007. 09. 05 ] 36270
6 :: 일상 :: 가족과의 식사  +4   [ 2007. 09. 02 ] 27999
5 :: 일상 :: 남이섬 출사  +3   [ 2006. 06. 03 ] 29601
  1  
Copyright 1999-2020 Zeroboard / skin by ggerzer