Calendar Diary Total Article : 15 

  2022年 05月 
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
01 02 03 04 05 06 07
08 09 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
2022-05-22 Sun.
제 목 :   초벌구이
날 짜 :  2007-12-28 Fri.  Prev Next 조회수 : 95,899  덧글수 : [1]
음..
머...
다 제꼬는 아니구요..
좀 못생기고 단순한게 제꼬에요..

제꺼만 따로 똥그래미 해서
다시 올릴게요..

여튼..
넘...
좋아서리...
으하하하...
Posted by 서윤희   2007/12/28 

rozz 2007-12-31  
우와! 멋져요 언니~ 나날히 풍요로워지는듯 느껴져요 :D

※ 로그인한 사람에게만 덧글쓰기를 허용하고 있습니다. 로그인해주세요.


   Total (15) |  일상 (10) |  여행 (0) |  혼잣말 (9) |

:: 일상 :: 초벌구이  +1   [ 2007. 12. 28 ] 95899
14 :: 일상 :: 落款을 받다   [ 2007. 12. 22 ] 58867
13 :: 혼잣말 :: 혼자서 공부하기#8: 크롬/조리개/왜곡   [ 2007. 12. 21 ] 51932
12 :: 혼잣말 :: 혼자서 공부하기#8: 화각 비밀글입니다  [ 2007. 11. 07 ] 4
11 :: 혼잣말 :: 혼자서 공부하기#7: SLR/팬  +1   [ 2007. 10. 01 ] 38905
10 :: 혼잣말 :: 혼자서 공부하기#6: 그레이 스케일/뷰 카메라/...  +2   [ 2007. 09. 28 ] 36231
9 :: 일상 :: 냐하하~외장하드 왔어요~^^  +2   [ 2007. 09. 13 ] 34615
8 :: 혼잣말 :: 혼자서 공부하기#5: 화각/광각 렌즈/표준 렌즈...   [ 2007. 09. 12 ] 40140
7 :: 혼잣말 :: 혼자서 공부하기#4: Wikipedia/Nanotechn...  +1   [ 2007. 09. 11 ] 43112
6 :: 혼잣말 :: 혼자서 공부하기#3: 계조/관용도/감도/그레이 ...  +2   [ 2007. 09. 10 ] 34487
5 :: 혼잣말 :: 혼자서 공부하기#2: ISO/ASA/DIN/비네트/...   [ 2007. 09. 06 ] 41107
4 :: 일상 :: 홈피 오픈하다...  +1   [ 2007. 09. 05 ] 38485
3 :: 혼잣말 :: 혼자서 공부하기#1: 오버홀 (overhaul)  +1   [ 2007. 09. 04 ] 37408
2 :: 일상 :: 가족과의 식사  +4   [ 2007. 09. 02 ] 30751
1 :: 일상 :: 남이섬 출사  +3   [ 2006. 06. 03 ] 32366
  1  
Copyright 1999-2022 Zeroboard / skin by ggerzer